คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ !!!

อยากจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจ

แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี

ขั้นตอนในการติดต่อ

หน่วยงานราชการ ยุ่งยาก
ซับซ้อนเกินไป

ดำเนินการหลายครั้ง

แต่ก็ยังไม่สำเร็จ เสียเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สมุห์บัญชี/ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

พนักงานบัญชีลาออกบ่อยทำให้
ระบบบัญชีไม่ต่อเนื่อง

ปัญหายื่นภาษีไม่ถูกต้อง

เพราะพนักงาน
ขาดความเชี่ยวชาญ

พนักงานบัญชีอธิบายไม่ได้ว่า

ทำไมบริษัทถึงขาดทุน
ทำไมบริษัทถึงกำไร

ไม่มั่นใจงบการเงิน

ที่พนักงานบัญชีทำอยู่นั้นถูกต้อง
และเชื่อถือได้หรือไม่

ข้อมูลทางบัญชีเชื่อถือไม่ได้

และต้องการหาข้อเท็จจริง
เพื่อเริ่มต้นใหม่

ข้อมูลทางบัญชีไม่มีความถูกต้อง

แม่นยำส่งผลให้บริหารงาน
ผิดพลาด